Informujemy, że stan załatwienia spraw można sprawdzać na stronie BIP powiatu w zakładce Sprawy do załatwienia.

Istnieje możliwość zapoznania się z kartami usług administracyjnych. W tym celu należy wybrać link do wydziału merytorycznego obsługującego dane zagadnienie oraz wybrać podstronę "Zestawienie rozstrzyganych spraw". W bieżącym miejscu są dostępne również pliki do pobrania zawierające druki wniosków.