Ogłoszenie nr 6/2019 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 20 llistopada 2019 r.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Podgórzyn, Janowice Wielkie)