Ogłoszenie nr 2/2019 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2019 r.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kowary)