Powiat Jeleniogórski – to 9 gmin okalających Jelenią Górę. Cztery miasta (Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba) i 5 gmin wiejskich (Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica) – to niezwykły konglomerat rozmaitości. Wynika on głównie z rzeźby terenu (od najwyższego punktu Powiatu, szczytu Śnieżki – 1.603 m n.p.m.) do najniższego – dolina Bobru w okolicach Jeżowa Sudeckiego) różnica poziomów sięga grubo ponad 1.000 m! 

Oznacza to trudne do wyobrażenia możliwości organizacji turystyki. Tutaj bowiem znajdujemy znakomite warunki m.in. do uprawiania: szybownictwa i paralotniarstwa, kajakarstwa górskiego, turystyki rowerowej i wyścigów – szosowych i MTB. Tu są świetne warunki dla wspinaczy – lodowych i skałkowych, narciarzy w konkurencjach alpejskich – skoczków narciarskich i biegaczy, oraz gotowa baza dla biathlonistów. 

Oczywiście – wzorcowe warunki mają turyści piesi, którzy mogą spodziewać się dobrze przygotowanych i oznaczonych tras o łącznej długości ponad 1.000 km. (rowerzyści mają oznaczonych ok. 600 km tras).

A Powiat zajmuje niemal cały jej obszar, to miejsce szczególne także dlatego, że właśnie tutaj znajdujemy niezwykle liczne zabytki historii materialnej, które pozostawiały kolejne stulecia i style. Historycy przekonują, że już ponad tysiąc lat temu tu sięgały wpływy księstwa wielkomorawskiego, a później – Piastów śląskich, Czechów, Węgrów, Prus i Niemiec… 

Osadnictwo ludzi w tym terenie sięga dziewięciu wieków, a wiele wsi Powiatu szczyci się udokumentowaną, ponad 700-letnią historią.

Zamki i pałace, kościoły i dwory, zabytkowe parki i wiele pomników przyrody – to niezbywalne bogactwo tego obszaru Polski. Urodę tych miejsc doceniali możni tego świata już przed wiekami, na co istnieją liczne dokumenty, a okres baroku pozostawił tu trwałe ślady o ogromnej wartości kulturowej.

To miejsce przyjazne od stuleci. Tolerancja religijna była charakterystyczna dla Kotliny, a świadkiem tego są krajobrazy wsi, w których do dziś możemy podziwiać do dziś możemy podziwiać dwa kościoły – dawniej katolicki i ewangelicki – umożliwiające wiernym różnych wyznań bezkonfliktowe współistnienie. Tradycja wielokulturowości i swobodnego dostępu do świątyń różnych wyznań odżyła ponownie po 1945 r.

Ale Powiat współcześnie – to prężny, choć skomplikowany organizm 9 samodzielnych gmin, budujących autonomicznie nową jakość związków między sobą. Starostwo Powiatowe w ramach swoich kompetencji reguluje sprawy m.in. komunikacji drogowej, sieci dróg, ochrony zdrowia, oświaty ponadgimnazjalnej, opieki społecznej i promocji walorów regionu.

Wartościowym nurtem działań jest m.in. inicjowanie współpracy międzynarodowej i wszelkich kontaktów zagranicznych służących wzbogaceniu oferty turystycznej i gospodarczej. Działania Starostwa Powiatowego są praktycznym wkładem do procesu poszerzania szans, jakie daje przynależność do UE. Właśnie współpraca ponadgraniczna, samodzielna i w ramach Euroregionu NYSA jest tą sferą aktywności samorządów, które aktywnie w niej uczestniczyły na długo, nim gminy innych makroregionów otworzyły się na przyjacielskie związki i partnerami z Zachodu.

To z kolei stwarza i poszerza szanse rozwoju gospodarczego, umożliwia tworzenie i rozbudowę na terenie Powiatu firm z udziałem kapitału zagranicznego, zarówno wytwórczych, jak i działających w sektorze turystyki. Szczególnie należy podkreślić fakt, że wytwórczość współczesna nie koliduje z zakresem ochrony środowiska i najwyższymi normami ekologii, a obiekty turystyczne wypełniają coraz szczelniej wszelkie istniejące jeszcze nisze w tej sferze.

Powiat Jeleniogórski zaprasza – to nie jest stwierdzenie abstrakcyjne, należy je odczytywać i jako serdeczne słowa do ludzi ceniących aktywny wypoczynek, i jako konkretną ofertę każdego, który chciałby znaleźć dla siebie miejsce, które polubi i do którego będzie chciał powracać.