Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019-2020 (BZP.272.1.8.2019)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice i Kowary – w sezonie zimowym: 2019-2020” (znak sprawy: BZP.272.1.8.2019)

Tytuł Pobierz
Wykaz narzędzi (sprzętu) – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 54.5 KB
 14-08-2019
Pobierz ( doc )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 41.5 KB
 14-08-2019
Pobierz ( doc )
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia podwykonawcy, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia w trakcie realizacji umowy – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 21.17 KB
 14-08-2019
Pobierz ( docx )
Informacja z dnia 27.08.2019 r. z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
 1.7 MB
 27-08-2019
Pobierz ( pdf )
Informacja z dnia 18.09.2019 r. o unieważnieniu postępowania - w zakresie Części I i III zamówienia (BZP.272.1.8.2019)
 1.64 MB
 18-09-2019
Pobierz ( pdf )
Informacja z dnia 02.10.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty - w zakresie Części II zamówienia (BZP.272.1.8.2019)
 2.13 MB
 02-10-2019
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.8.2019)
 309.58 KB
 07-11-2019
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.8.2019)
 197.95 KB
 07-11-2019
Pobierz ( pdf )