Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019-2020 (BZP.272.1.8.2019)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice i Kowary – w sezonie zimowym: 2019-2020” (znak sprawy: BZP.272.1.8.2019)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.8.2019)
 446.06 KB
 14-08-2019
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 955.35 KB
 14-08-2019
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy (dot. Części I zamówienia) – Załącznik Nr 1a do SIWZ
 73 KB
 14-08-2019
Pobierz ( doc )
Formularz ofertowy (dot. Części II zamówienia) – Załącznik Nr 1b do SIWZ
 73 KB
 14-08-2019
Pobierz ( doc )
Formularz ofertowy (dot. Części III zamówienia) – Załącznik Nr 1c do SIWZ
 73 KB
 14-08-2019
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 24.46 KB
 14-08-2019
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 22.5 KB
 14-08-2019
Pobierz ( docx )
Projekt umowy (dot. Części I zamówienia) – Załącznik Nr 4a do SIWZ
 325.5 KB
 14-08-2019
Pobierz ( pdf )
Projekt umowy (dot. Części II zamówienia) – Załącznik Nr 4b do SIWZ
 326.22 KB
 14-08-2019
Pobierz ( pdf )
Projekt umowy (dot. Części IIII zamówienia) – Załącznik Nr 4c do SIWZ
 325.93 KB
 14-08-2019
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 43.5 KB
 14-08-2019
Pobierz ( doc )
Opis przedmiotu zamówienia dot. Części I – Załącznik Nr 6a do SIWZ
 420.75 KB
 14-08-2019
Pobierz ( pdf )
Opis przedmiotu zamówienia dot. Części II – Załącznik Nr 6b do SIWZ
 560.22 KB
 14-08-2019
Pobierz ( pdf )
Opis przedmiotu zamówienia dot. Części III – Załącznik Nr 6c do SIWZ
 445.67 KB
 14-08-2019
Pobierz ( pdf )
Wykaz usług – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 48.5 KB
 14-08-2019
Pobierz ( doc )