Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego (BZP.272.1.7.2019)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego"  (nr postępowania: BZP.272.1.7.2019)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.7.2019)
 444.64 KB
 05-06-2019
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 33.09 KB
 05-06-2019
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 23.7 KB
 05-06-2019
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 22.68 KB
 05-06-2019
Pobierz ( docx )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 22.08 KB
 05-06-2019
Pobierz ( docx )
Wzór umowy dotyczący Części I zamówienia - Załącznik Nr 6 do SIWZ
 514.17 KB
 05-06-2019
Pobierz ( pdf )
Wzór umowy dotyczący Części II zamówienia - Załącznik Nr 6a do SIWZ
 510.89 KB
 05-06-2019
Pobierz ( pdf )
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.06.2019 r. (BZP.272.1.7.2019)
 1023.23 KB
 13-06-2019
Pobierz ( pdf )
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.06.2019 r. (BZP.272.1.7.2019)
 448.63 KB
 14-06-2019
Pobierz ( pdf )
Informacja z dnia 14.06.2019 r. o zmianie treści SIWZ i załączników (BZP.272.1.7.2019)
 1.86 MB
 14-06-2019
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po zmianach z dnia 13 i 14 czerwca 2019 r. (BZP.272.1.7.2019)
 876.96 KB
 14-06-2019
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 1e do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - po zmianach
 72.26 KB
 14-06-2019
Pobierz ( xlsx )
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.06.2019 r. (BZP.272.1.7.2019)
 197.14 KB
 14-06-2019
Pobierz ( pdf )
Informacja z dnia 17.06.2019 r. o zmianie treści załączników do SIWZ (BZP.272.1.7.2019)
 851.62 KB
 17-06-2019
Pobierz ( pdf )
Załączniki Nr: 1, 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - po zmianach z 13,14 i 17 czerwca 2019 r.
 1.45 MB
 17-06-2019
Pobierz ( pdf )