Weryfikacja bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta Kowary (BZP.272.1.6.2019)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Weryfikacja inicjalnej bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta Kowary"  (nr postępowania: BZP.272.1.6.2019)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.6.2019)
 419.79 KB
 10-07-2019
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 903.94 KB
 10-07-2019
Pobierz ( pdf )
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zasad realizacji usługi – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 292.52 KB
 10-07-2019
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 24.07 KB
 10-07-2019
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 22.26 KB
 10-07-2019
Pobierz ( docx )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 71 KB
 10-07-2019
Pobierz ( doc )
Projekt umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 388.1 KB
 10-07-2019
Pobierz ( pdf )
Wykaz usług – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 37.92 KB
 10-07-2019
Pobierz ( docx )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 50.5 KB
 10-07-2019
Pobierz ( doc )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 43.5 KB
 10-07-2019
Pobierz ( doc )
Oświadczenie dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownika prac oraz/lub inspektora wewnętrznej kontroli jakości) – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 48.5 KB
 10-07-2019
Pobierz ( doc )
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.6.2019)
 1.04 MB
 19-07-2019
Pobierz ( pdf )
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (BZP.272.1.6.2019)
 1.2 MB
 22-08-2019
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.6.2019)
 301 KB
 09-09-2019
Pobierz ( pdf )