2019

 Podkategoria

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2019 roku (BZP.272.1.1.2019) (19 Dokumenty)
Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej (BZP.272.1.2.2019) (18 Dokumenty)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Etap I Radomierz – Janowice Wielkie, km 0+000 do 3+130 (BZP.272.1.3.2019) (30 Dokumenty)
Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej (BZP.272.1.4.2019) (20 Dokumenty)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego (BZP.272.1.7.2019) (18 Dokumenty)
Zamówienie z wolnej ręki - Założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla miasta Piechowice (BZP.272.1.5.2019) (1 Dokument)
Weryfikacja bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta Kowary (BZP.272.1.6.2019) (14 Dokumenty)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica-Gruszków, km 12+615 do 16+829 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] (BZP.272.1.9.2019) (26 Dokumenty)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019-2020 (BZP.272.1.8.2019) (23 Dokumenty)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie zimowym 2019-2020 (BZP.272.1.10.2019) (16 Dokumenty)
Wycinka 103 drzew wraz z pracami porządkowymi oraz nasadzeniami zastępczymi (BZP.272.1.12.2019) (12 Dokumenty)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych (BZP.272.1.11.2019) (19 Dokumenty)
Dostawa trzech samochodów osobowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.1.13.2019) (18 Dokumenty)