Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (BZP.272.1.14.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (znak sprawy: BZP.272.1.14.2018)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.14.2018) 05-12-2018 Pobierz (pdf, 419.94 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 05-12-2018 Pobierz (pdf, 444.11 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 05-12-2018 Pobierz (msword, 63 KB)
Formularz cenowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ 05-12-2018 Pobierz (msword, 155.5 KB)
Zestawienie (prognozowanych) ilości i rodzajów przesyłek nadawanych u operatora wyznaczonego – Załącznik Nr 3 do SIWZ 05-12-2018 Pobierz (pdf, 161.26 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 4 do SIWZ 05-12-2018 Pobierz (octet-stream, 25.33 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 5 do SIWZ 05-12-2018 Pobierz (octet-stream, 22.57 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SIWZ 05-12-2018 Pobierz (msword, 44 KB)
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 7 do SIWZ 05-12-2018 Pobierz (msword, 197 KB)