Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (BZP.272.1.14.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (znak sprawy: BZP.272.1.14.2018)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.14.2018)
 419.94 KB
 05-12-2018
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 63 KB
 05-12-2018
Pobierz ( doc )
Formularz cenowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 155.5 KB
 05-12-2018
Pobierz ( doc )
Zestawienie (prognozowanych) ilości i rodzajów przesyłek nadawanych u operatora wyznaczonego – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 161.26 KB
 05-12-2018
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 25.33 KB
 05-12-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 22.57 KB
 05-12-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 44 KB
 05-12-2018
Pobierz ( doc )
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 197 KB
 05-12-2018
Pobierz ( doc )
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.12.2018 r. (BZP.272.1.14.2018)
 4.26 MB
 11-12-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja z dnia 11.12.2018 r. o zmianie treści SIWZ (BZP.272.1.14.2018)
 3.11 MB
 11-12-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po zmianach z dnia 11.12.2018 r. (BZP.272.1.14.2018)
 962.71 KB
 11-12-2018
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.12.2018 r. (BZP.272.1.14.2018)
 228.75 KB
 11-12-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.14.2018)
 618.05 KB
 14-12-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja o wyborze oferty (BZP.272.1.14.2018)
 729.29 KB
 20-12-2018
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.14.2018)
 305.35 KB
 31-12-2018
Pobierz ( pdf )