Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130 (BZP.272.1.9.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130, Etap I  [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"  (znak sprawy: BZP.272.1.9.2018)

Tytuł Pobierz
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO ZMIANACH Z 29 I 31 SIERPNIA 2018 R.
 1.02 MB
 31-08-2018
Pobierz ( pdf )
Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 31.08.2018 r.
 374.64 KB
 31-08-2018
Pobierz ( pdf )
Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 5 do SIWZ po zmianach z dnia 31.08.2018 r.
 28.77 MB
 31-08-2018
Pobierz ( zip )
Przedmiar robót - 3 szt. (z podziałem na odcinki drogi) – Załącznik Nr 7 po zmianach z 31.08.2018 r.
 640.15 KB
 31-08-2018
Pobierz ( zip )
8. Kosztorys ofertowy – 3 szt. (z podziałem na odcinki drogi) – Załącznik Nr 8 po zmianach z 31.08.2018 r.
 32.75 KB
 31-08-2018
Pobierz ( zip )
Projekt stałej organizacji ruchu – Załącznik Nr 15 do SIWZ
 15.4 MB
 31-08-2018
Pobierz ( zip )
Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek MCE - załącznik do Załącznika Nr 6 do SIWZ
 615.74 KB
 31-08-2018
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie z dnia 31.08.2018 r. o zmianie ogłoszenia (BZP.272.1.9.2018)
 262.8 KB
 31-08-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
 425.59 KB
 07-09-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
 600.6 KB
 11-09-2018
Pobierz ( pdf )