Dostawa systemu multimedialnego (BZP.272.1.7.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Dostawa systemu multimedialnego w ramach projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” (znak sprawy: BZP.272.1.7.2018)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.7.2018)
 418.44 KB
 28-06-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 1.21 MB
 28-06-2018
Pobierz ( pdf )
Projekt umowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 525.17 KB
 28-06-2018
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 53.57 KB
 28-06-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 51.25 KB
 28-06-2018
Pobierz ( docx )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 80.96 KB
 28-06-2018
Pobierz ( docx )
Wykaz wykonanych dostaw – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 73.05 KB
 28-06-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 64 KB
 28-06-2018
Pobierz ( doc )
Rzut sali narad nr 2.08 – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 91.14 KB
 28-06-2018
Pobierz ( pdf )
Rysunek przedstawiający wymiary oraz kształt stołu konferencyjnego – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 19.79 KB
 28-06-2018
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 11 do SIWZ
 221 KB
 28-06-2018
Pobierz ( doc )
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 05.07.2018 r. (BZP.272.1.7.2018).pdf
 5.17 MB
 05-07-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja o zmianie treści Załącznika Nr 7 i Załącznika Nr 5 do SIWZ z dnia 05.07.2018 r. (BZP.272.1.7.2018)
 200.62 KB
 06-07-2018
Pobierz ( pdf )
Zestawienie oferowanych urządzeń i rozwiązań – Załącznik Nr 5 do SIWZ - po zmianach z dnia 05.07.2018 r.
 155.24 KB
 06-07-2018
Pobierz ( docx )
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 7 do SIWZ - po zmianach z dnia 05.07.2018 r.
 745.98 KB
 06-07-2018
Pobierz ( pdf )