Dostawa systemu multimedialnego (BZP.272.1.7.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Dostawa systemu multimedialnego w ramach projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” (znak sprawy: BZP.272.1.7.2018)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.7.2018) 28-06-2018 Pobierz (pdf, 418.44 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 28-06-2018 Pobierz (pdf, 1.21 MB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 28-06-2018 Pobierz (pdf, 525.17 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 28-06-2018 Pobierz (octet-stream, 53.57 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 28-06-2018 Pobierz (octet-stream, 51.25 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 28-06-2018 Pobierz (octet-stream, 80.96 KB)
Wykaz wykonanych dostaw – Załącznik Nr 6 do SIWZ 28-06-2018 Pobierz (octet-stream, 73.05 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SIWZ 28-06-2018 Pobierz (msword, 64 KB)
Rzut sali narad nr 2.08 – Załącznik Nr 9 do SIWZ 28-06-2018 Pobierz (pdf, 91.14 KB)
Rysunek przedstawiający wymiary oraz kształt stołu konferencyjnego – Załącznik Nr 10 do SIWZ 28-06-2018 Pobierz (pdf, 19.79 KB)
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 11 do SIWZ 28-06-2018 Pobierz (msword, 221 KB)
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 05.07.2018 r. (BZP.272.1.7.2018).pdf 05-07-2018 Pobierz (pdf, 5.17 MB)
Informacja o zmianie treści Załącznika Nr 7 i Załącznika Nr 5 do SIWZ z dnia 05.07.2018 r. (BZP.272.1.7.2018) 06-07-2018 Pobierz (pdf, 200.62 KB)
Zestawienie oferowanych urządzeń i rozwiązań – Załącznik Nr 5 do SIWZ - po zmianach z dnia 05.07.2018 r. 06-07-2018 Pobierz (octet-stream, 155.24 KB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 7 do SIWZ - po zmianach z dnia 05.07.2018 r. 06-07-2018 Pobierz (pdf, 745.98 KB)