Dostawa infrastruktury sprzętowej BZP.272.1.2.2018

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. Wprowadzenie e-usług publicznych w  Powiecie Jeleniogórskim” (znak sprawy: BZP.272.1.2.2018)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie - BZP.272.1.2.2018
 422.51 KB
 09-02-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_BZP.272.1.2.2018
 1.02 MB
 09-02-2018
Pobierz ( pdf )
SIWZ_Zalacznik_1_Projekt_umowy_BZP.272.1.2.2018
 332.86 KB
 09-02-2018
Pobierz ( pdf )
SIWZ_Zalacznik_2_Oswiadczenia_Wykluczenia_BZP.272.1.2.2018
 178.45 KB
 09-02-2018
Pobierz ( docx )
SIWZ_Zalacznik_3_Oswiadczenia_SpelWarunkow_BZP.272.1.2.2018
 177.2 KB
 09-02-2018
Pobierz ( docx )
SIWZ_Zalacznik_4_Oswiadczenia_GrKap_BZP.272.1.2.2018
 194.99 KB
 09-02-2018
Pobierz ( docx )
SIWZ_Zalacznik_5_Wykaz_dostaw_BZP.272.1.2.2018
 191.99 KB
 09-02-2018
Pobierz ( docx )
SIWZ_Zalacznik_6_Zestawienie_oferowanych_sprzetow_BZP.272.1.2.2018
 214.01 KB
 09-02-2018
Pobierz ( docx )
SIWZ_Zalacznik_7_Druk_OFERTA_BZP.272.1.2.2018
 204.55 KB
 09-02-2018
Pobierz ( docx )
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 13.02.2018 r. (BZP.272.1.2.2018)
 1.12 MB
 13-02-2018
Pobierz ( pdf )
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 15.02.2018 r. (BZP.272.1.2.2018)
 377.54 KB
 15-02-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja z dnia 15.02.2018 r. o zmianie treści Załącznika Nr 8 do SIWZ (BZP.272.1.2.2018)
 382.06 KB
 15-02-2018
Pobierz ( pdf )
SIWZ Załącznik 8 OPZ - PO ZMIANACH Z DNIA 15.02.2018 R. (BZP.272.1.2.2018)
 1.09 MB
 15-02-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.2.2018)
 608.19 KB
 20-02-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (BZP.272.1.2.2018)
 138.01 KB
 19-03-2018
Pobierz ( pdf )