Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018-2019 (BZP.272.1.12.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice i Kowary – w sezonie zimowym: 2018-2019” (znak sprawy: BZP.272.1.12.2018)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.12.2018)
 436.29 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 916.85 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy (dot. Części I zamówienia) – Załącznik Nr 1a do SIWZ
 68 KB
 26-10-2018
Pobierz ( doc )
Formularz ofertowy (dot. Części II zamówienia) – Załącznik Nr 1b do SIWZ
 68 KB
 26-10-2018
Pobierz ( doc )
Formularz ofertowy (dot. Części III zamówienia) – Załącznik Nr 1c do SIWZ
 68 KB
 26-10-2018
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 24.32 KB
 26-10-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 22.5 KB
 26-10-2018
Pobierz ( docx )
Projekt umowy (dot. Części I zamówienia) – Załącznik Nr 4a do SIWZ
 378.55 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Projekt umowy (dot. Części II zamówienia) – Załącznik Nr 4b do SIWZ
 378.92 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Projekt umowy (dot. Części III zamówienia) – Załącznik Nr 4c do SIWZ
 378.8 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 43.5 KB
 26-10-2018
Pobierz ( doc )
Specyfikacja techniczna kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Części I zamówienia – Załącznik Nr 6a do SIWZ
 612.32 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja techniczna kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Części II zamówienia – Załącznik Nr 6b do SIWZ
 765.66 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja techniczna kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Części III zamówienia – Załącznik Nr 6b do SIWZ
 634.96 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Wykaz usług – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 48 KB
 26-10-2018
Pobierz ( doc )