Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018-2019 (BZP.272.1.12.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice i Kowary – w sezonie zimowym: 2018-2019” (znak sprawy: BZP.272.1.12.2018)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.12.2018) 26-10-2018 Pobierz (pdf, 436.29 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 26-10-2018 Pobierz (pdf, 916.85 KB)
Formularz ofertowy (dot. Części I zamówienia) – Załącznik Nr 1a do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (msword, 68 KB)
Formularz ofertowy (dot. Części II zamówienia) – Załącznik Nr 1b do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (msword, 68 KB)
Formularz ofertowy (dot. Części III zamówienia) – Załącznik Nr 1c do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (msword, 68 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (octet-stream, 24.32 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (octet-stream, 22.5 KB)
Projekt umowy (dot. Części I zamówienia) – Załącznik Nr 4a do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (pdf, 378.55 KB)
Projekt umowy (dot. Części II zamówienia) – Załącznik Nr 4b do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (pdf, 378.92 KB)
Projekt umowy (dot. Części III zamówienia) – Załącznik Nr 4c do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (pdf, 378.8 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (msword, 43.5 KB)
Specyfikacja techniczna kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Części I zamówienia – Załącznik Nr 6a do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (pdf, 612.32 KB)
Specyfikacja techniczna kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Części II zamówienia – Załącznik Nr 6b do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (pdf, 765.66 KB)
Specyfikacja techniczna kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Części III zamówienia – Załącznik Nr 6b do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (pdf, 634.96 KB)
Wykaz usług – Załącznik Nr 7 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (msword, 48 KB)