Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (znak sprawy: BZP.272.1.3.2017)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.3.2017)
 326.48 KB
 28-04-2017
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 545.78 KB
 28-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy)
 218.5 KB
 28-04-2017
Pobierz ( doc )
Załącznik Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania)
 177.91 KB
 28-04-2017
Pobierz ( docx )
Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu)
 176.13 KB
 28-04-2017
Pobierz ( docx )
Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy)
 510.91 KB
 28-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 1
 17.34 MB
 28-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 2
 7.29 MB
 28-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 3
 2.53 MB
 28-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 4
 6.1 MB
 28-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 5
 2.61 MB
 28-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 6
 6.85 MB
 28-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 7
 6.79 MB
 28-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 8
 13.6 MB
 28-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 9
 14.17 MB
 28-04-2017
Pobierz ( pdf )