Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (znak sprawy: BZP.272.1.3.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.3.2017) 16-05-2017 Pobierz (pdf, 536.5 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania (BZP.272.1.3.2017) 17-05-2017 Pobierz (pdf, 702.97 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.3.2017) 28-04-2017 Pobierz (pdf, 326.48 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 28-04-2017 Pobierz (pdf, 545.78 KB)
Załącznik Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) 28-04-2017 Pobierz (msword, 218.5 KB)
Załącznik Nr 10 do SIWZ (Wykaz wykonanych robót budowlanych) 28-04-2017 Pobierz (msword, 190 KB)
Załącznik Nr 11 do SIWZ (Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia) 28-04-2017 Pobierz (msword, 191 KB)
Załącznik Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) 28-04-2017 Pobierz (octet-stream, 177.91 KB)
Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) 28-04-2017 Pobierz (octet-stream, 176.13 KB)
Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) 28-04-2017 Pobierz (pdf, 510.91 KB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 1 28-04-2017 Pobierz (pdf, 17.34 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 10 28-04-2017 Pobierz (pdf, 17.38 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 2 28-04-2017 Pobierz (pdf, 7.29 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 3 28-04-2017 Pobierz (pdf, 2.53 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 4 28-04-2017 Pobierz (pdf, 6.1 MB)