Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.15.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (znak sprawy: BZP.272.1.15.2017)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.15.2017)
 431.16 KB
 31-08-2017
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 220 KB
 31-08-2017
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 177.92 KB
 31-08-2017
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 176.19 KB
 31-08-2017
Pobierz ( docx )
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 513.28 KB
 31-08-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt budowlany (po zmianach 08.09.2017 r.)
 34.21 MB
 08-09-2017
Pobierz ( zip )
Załącznik nr 6 do SIWZ (wersja po zmianach z dn. 8 i 15.09.2017 r.)
 23.75 MB
 15-09-2017
Pobierz ( zip )
Załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 2.37 MB
 31-08-2017
Pobierz ( zip )
Zalącznik nr 8 do SIWZ Przedmiary robot (po zmianach 08.09.2017 r.)
 610.6 KB
 08-09-2017
Pobierz ( zip )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 193.5 KB
 31-08-2017
Pobierz ( doc )
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 189.5 KB
 31-08-2017
Pobierz ( doc )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ
 191.5 KB
 31-08-2017
Pobierz ( doc )
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 08.09.2017 r. (BZP.272.1.15.2017)
 1.53 MB
 08-09-2017
Pobierz ( pdf )
Informacja z dnia 08.09.2017 r. o zmianie treści SIWZ oraz Załączników Nr: 5, 6 i 8 do SIWZ (BZP.272.1.15.2017)
 464.17 KB
 08-09-2017
Pobierz ( pdf )
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 08.09.2017 r. (BZP.272.1.15.2017)
 149.01 KB
 08-09-2017
Pobierz ( pdf )