Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.11.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (znak sprawy: BZP.272.1.11.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) Nowy! 12-07-2017 Pobierz (octet-stream, 177.98 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.11.2017) Nowy! 12-07-2017 Pobierz (pdf, 434.75 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nowy! 12-07-2017 Pobierz (pdf, 1.22 MB)
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 21.07.2017 r. (BZP.272.1.11.2017) Nowy! 21-07-2017 Pobierz (pdf, 728.3 KB)
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Nowy! 12-07-2017 Pobierz (msword, 219.5 KB)
Załącznik Nr 10 do SIWZ (Wykaz wykonanych robót budowlanych) Nowy! 12-07-2017 Pobierz (msword, 189.5 KB)
Załącznik Nr 11 do SIWZ (Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia) Nowy! 12-07-2017 Pobierz (msword, 191 KB)
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) Nowy! 12-07-2017 Pobierz (octet-stream, 176.18 KB)
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy Nowy! 12-07-2017 Pobierz (pdf, 513.12 KB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 1 Nowy! 12-07-2017 Pobierz (pdf, 17.34 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 10 Nowy! 12-07-2017 Pobierz (pdf, 17.38 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 2 Nowy! 12-07-2017 Pobierz (pdf, 7.29 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 3 Nowy! 12-07-2017 Pobierz (pdf, 2.53 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 4 Nowy! 12-07-2017 Pobierz (pdf, 6.1 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 5 Nowy! 12-07-2017 Pobierz (pdf, 2.61 MB)