Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 i ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.19.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego) do budynków administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 i ul. Kochanowskiego 10” (znak sprawy: BZP.272.1.19.2017)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.19.2017)
 432.91 KB
 27-11-2017
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 817.34 KB
 27-11-2017
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy (CZĘŚĆ I) – Załącznik Nr 1a do SIWZ
 58.5 KB
 27-11-2017
Pobierz ( doc )
Formularz cenowy (CZĘŚĆ I) – Załącznik Nr 1b do SIWZ
 40 KB
 27-11-2017
Pobierz ( doc )
Formularz ofertowy (CZĘŚĆ II) – Załącznik Nr 1c do SIWZ
 58.5 KB
 27-11-2017
Pobierz ( doc )
Formularz cenowy (CZĘŚĆ II) – Załącznik Nr 1d do SIWZ
 36 KB
 27-11-2017
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 27.4 KB
 27-11-2017
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 24.93 KB
 27-11-2017
Pobierz ( docx )
Istotne postanowienia umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 226.78 KB
 27-11-2017
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 39 KB
 27-11-2017
Pobierz ( doc )
Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 29 KB
 27-11-2017
Pobierz ( doc )
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 30.11.2017 r. (BZP.272.1.19.2017)
 1.54 MB
 30-11-2017
Pobierz ( pdf )
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.19.2017)
 848.96 KB
 08-12-2017
Pobierz ( pdf )
Informacja o wyborze ofert - w zakresie dwóch części zamówienia (BZP.272.1.19.2017)
 101.63 KB
 20-12-2017
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.19.2017)
 1.43 MB
 02-02-2018
Pobierz ( pdf )