2017

 Podkategoria

Zimowe utrzymanie drogi publicznej na Przełęcz Okraj (BZP.272.1.1.2017) (12 Dokumenty)
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego (BZP.272.1.2.2017) (16 Dokumenty)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 (Etap II) (15 Dokumenty)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszów w km 1+730 do 4+022 (Etap I) (22 Dokumenty)
Załączniki do Rozeznania cenowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.2.10.2017) (2 Dokumenty)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 - Etap II (15 Dokumenty)
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (49 Dokumenty)
Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej (16 Dokumenty)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 - Etap II (BZP.272.1.8.2017) (16 Dokumenty)
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.9.2017) (52 Dokumenty)
Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej (BZP.272.1.10.2017) (16 Dokumenty)
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.11.2017) (50 Dokumenty)
Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy i nr 2755D w Miłkowie (BZP.272.1.12.2017) (36 Dokumenty)
Zamówienie z wolnej ręki - Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.13.2017) (1 Dokument)
„Dostawa pięciu zestawów komputerowych” (BZP.272.1.14.2017) (13 Dokumenty)
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.15.2017) (23 Dokumenty)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków, Etap I w km 0+050,75 - 2+433,75 (BZP.272.1.16.2017) (17 Dokumenty)
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.17.2017) (17 Dokumenty)
Negocjacje bez ogłoszenia - Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.18.2017) (15 Dokumenty)
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 i ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.19.2017) (15 Dokumenty)
Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego (BZP.272.1.20.2017) (11 Dokumenty)